Dyrektor

dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz
pokój 4.30
tel. 32 3640 916
renata.dampc-jarosz@us.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr hab. Michał Skop
pokój 4.32
tel. 32 3640 894
michal.skop@us.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. naukowych

dr hab. Zbigniew Feliszewski
pokój 3.21
tel. 32/364 0928
zbigniew.feliszewski@us.edu.pl