Dyżury pracowników i współpracowników Kierunku Filologia Germańska w sesji zimowej w roku akademickim 2019/2020https://www.ifg.us.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/dyżury-pracowników-19-20.pdf