1974


Powołanie Zakładu Filologii Germańskiej pod kierownictwem prof. dr. hab. Norberta Morcińca w Sosnowcu przy ulicach Bando 8 i Pułaskiego 6 oraz otworzenie kierunku filologia germańska/specjalność nauczycielska.

1984


Przekształcenie Zakładu w Instytut Filologii Germańskiej pod kierownictwem doc. dr hab. Zygmunta Mielczarka (do 1996); powołanie Zakładu Języka Niemieckiego (kierownik: doc. dr hab. Czesława Schatte), Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego (kierownik doc. dr hab. Jan Iluk), Zakładu Historii Literatury Niemieckiej (kierownik doc. dr hab. Zygmunt Mielczarek), Zakładu Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej (kierownik: doc. dr hab. Grażyna B. Szewczyk).

1996-2012


Kierowanie Instytutem Filologii Germańskiej przez prof. dr hab. Grażynę B. Szewczyk; utworzenie dwuletnich studiów pokolegialnych dziennych, zaocznych/niestacjonarnych o specjalności nauczycielskiej, w roku akademickim 2001/2002 otwarcie nowej specjalności „kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego” na studiach pięcioletnich dziennych, a następnie trzyletnich licencjackich i dwuletnich magisterskich. Otwarcie w roku 2006/2007 specjalności „nauczycielskiej z językiem szwedzkim” oraz od 2011/2012 specjalności „tłumaczeniowej w zakresie języków specjalistycznych” na trzyletnich dziennych studiach licencjackich.

30 maja 2008


Przeniesienie siedziby germanistyki do budynku przy ulicy Grota Roweckiego 5 (Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych UŚ w Sosnowcu).

2012 do teraz


Kierowanie Instytutem Filologii Germańskiej przez dr hab. Renatę Dampc-Jarosz; w roku akademickim 2014/2015 otwarcie nowej specjalności „tłumaczeniowej w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego” na dwuletnich dziennych studiach magisterskich, specjalności język szwedzki (2015/2016) oraz język niemiecki od podstaw (2015/2016).