Rok akademicki 2013/2014


Jubileusz 40-lecia śląskiej germanistyki – 20.09.2014 r.

Rok akademicki 2014/2015


Wykład reżysera Grzegorza Kempinsky’ego – 16.03.2015 r.
Spotkanie autorskie z Sabriną Janesch – 04.03.2015 r.
Spotkanie z reżyserem Piotrem Szalszą oraz pokaz filmu “POLNISCHE HABSBURGER” – 20.04.2015 r.
Wizyta studentów i wykładowców z Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki w Żytomierzu – 26.04-01.05.2015
Wykład prof. zw. dr hab. Norberta Honszy (Uniwersytet Wrocławski) „Günter Grass. In Memoriam” – 28.04. 2015 r.
Wykład pisarza, dziennikarza i działacza serbołużyckiego, Benedicta Dyrlicha, połaczony z wręczeniem nagród laureatom i finalistom III Konkursu Realioznawczego – 24.04.2015 r.

Rok akademicki 2015/2016


WIZYTA STUDENTÓW W KONSULACIE GENERALNYM REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC WE WROCŁAWIU: 7 III 2016 r. sprawozdanie

FINAŁ IV KONKURSU REALIOZNAWCZEGO O REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC I MIEŚCIE KOLONII
W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Sali Rady Wydziału Filologicznego im. Kazimierza Polańskiego w Sosnowcu odbył się uroczysty finał IV Konkursu Realioznawczego o Republice Federalnej Niemiec i mieście Kolonii organizowany przez Instytut Filologii Germańskiej. Tegoroczny konkurs patronatem objął Prezydent Miasta Katowice ze względu na specjalny charakter edycji, wpisującej się w obchody 25-lecia współpracy miast partnerskich Kolonii i Katowic. W związku z jubileuszem w rozdaniu nagród i dyplomów wzięłi udział przedstawiciele miasta Kolonii, w tym przewodniczący Köln-Kattowitz Verein, pan Ulrich Freitag, Wydziału Promocji Miasta Katowice, pan Marcin Stańczyk oraz pani Katarzyna Włodarczyk, uczniowie VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, którzy przedstawili przebieg dotychczasowej wymiany pomiędzy klasami dwujęzycznymi swojej szkoły i gimnazjów kolońskich. O Kolonii opowiedzieli także studenci filologii germańskiej. Tytułem laureata IV konkursu uhonorowanych zostało sześć osób z II LO w Katowicach, II LO w Zawierciu, I LO w Bielsku Białej, LO im. Zgromadzenia Córek Bożej Miłość w Bielsku Białej oraz z LO w Myszkowie. Nagrodą będzie wycieczka do Kolonii. Sponsorami konkursu są m.in. Goethe-Institut i wydawnictwo Hueber.

ZAWARCIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z VIII LO IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KATOWICACH
W dniu 8 kwietnia nastąpiło zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Filologii Germańskiej a VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie. Umowę z ramienia Uniwersytetu Śląskiego podpisał Prorektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek, szkołę reprezentowała dyrektor mgr Anna Dziedzic. Uroczystość z udziałem dyrektor IFG, dr hab. Renaty Dampc-Jarosz, oraz nauczycielki języka niemieckiego mgr Beaty Stolarczyk odbyła się w Pałacu Goldsteinów w Katowicach. Współpraca obejmuje uczniów z klas dwujęzycznych – polsko-niemieckich.

WIZYTA STUDENTÓW IFG I LAUREATÓW III KONKURSU WIEDZY O RFN W SAKSONII: 25 – 28 VI 2015 r.

Rok akademicki 2016/2017


Podsumowanie pobytu studentów zagranicznych w ramach Europejskich Studiów Leksykograficznych EMLex w semestrze letnim 2016/2017
Wyjazd studyjny w ramach stypendium DAAD

W dniach od 23 marca do 4 kwietnia br. grupa piętnastu studentów germanistyki pod opieką doktora Wacława Miodka odbyła wyjazd studyjny do Niemiec. W trakcie podróży studenci odwiedzili Norymbergę, Monachium i Augsburg. Projekt został sfinansowany przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst), a jego tematem była Integracja oraz nauczanie języka niemieckiego młodych migrantów w Niemczech.

Przez jedenaście dni studenci germanistyki gościli w wielu instytucjach, których wspólnym celem jest pomoc migrantom przybyłym do Niemiec.

Wśród odwiedzonych instytucji znalazły się m.in.: Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), Uniwersytety w Monachium oraz Augsburgu, stowarzyszenie Hilfe von Mensch zu Mensch, SchlaU-Schule, Münchner Volkshochschule czy też Tür an Tür. W czasie spotkań studenci mogli zapoznać się z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami pracy z młodymi migrantami, poznając programy nauczania, podręczniki, jak również ciekawe metody wspierające naukę języka niemieckiego na różnych stopniach zaawansowania. Uczestnicy programu mieli też okazję wziąć udział w zajęciach z uchodźcami, jak i spotkać się z dziećmi
w żłobku dla dzieci migrantów – Sonilla-Krippe. Grupa pomagała także podczas jednego z cosobotnich spotkań z uchodźcami poszukującymi pomocy w nauce niemieckiego w ramach projektu Sprachcafé organizowanego przez organizację Tür an Tür w Augsburgu, gdzie wsparła także lektorkę w prowadzeniu kursu alfabetyzującego. Poza tym studenci wzięli udział w Dniach Bałkańskich, na które składały się m.in. spotkanie z autorami książek podejmujących problematykę uchodźców, otwarcie wystawy zdjęć z okazji 25-lecia organizacji Hilfe von Mensch zu Mensch, wieczór filmowy, jak również występ chorwackiego chóru „Romansa”. W ramach projektu grupa zajęła się także kwestią polską, odwiedzając Towarzystwo Niemiecko – Polskie w Monachium dbające o dobre kontakty sąsiedzkie między Polską i Niemcami poprzez wymianę doświadczeń, informacji, organizację spotkań oraz szerzenie kultury obu państw. Ponadto zorganizowane zostało spotkanie ze Stowarzyszeniem Polskich Studentów i Absolwentów w Monachium, mające na celu integrację Polaków na emigracji na terenie Bawarii, organizując wspólne spotkania, wyjazdy czy też przedsięwzięcia propagujące polską kulturę. Studenci odwiedzili także Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium, gdzie mogli dowiedzieć się więcej na temat działania placówki dyplomatycznej oraz specyfiki jej zadań. W chwilach wolnych od zajęć studenci mieli okazję lepiej poznać odwiedzane miasta. W Monachium grupa pojechała do Parku Olimpijskiego, gdzie wjechała na szczyt wieży Olympiaturm i z wysokości 192 metrów mogła podziwiać panoramę Monachium. W stolicy Bawarii studenci odwiedzili ponadto BMW-Welt i Muzeum Techniki w Monachium. Osobną atrakcją był wyjazd do zamku Neuschwanstein, niezwykłej budowli wzniesionej dla Króla Ludwika II Bawarskiego.
Wyjazd umożliwił studentom odwiedzenie miejsc, które zwykle pozostają zamknięte dla osób niezwiązanych z ich pracą oraz spotkanie ludzi, którzy są bezpośrednio zaangażowani w pomoc migrantom. Jedną z największych zalet projektu było też niewątpliwie spotkanie się z samymi uchodźcami. Studenci zdobyli dzięki temu wiedzę u źródła, co pozwala na lepsze zrozumienie skomplikowanego procesu, jakim jest integracja migrantów. Zebrane podczas podróży doświadczenie dało także sposobność, aby uporać się z uprzedzeniami i uwrażliwiło studentów na konieczność pomocy drugiemu człowiekowi, bez względu na jego religię, język czy kraj pochodzenia.

Finał V Konkursu Realioznawczego o Republice Federalnej Niemiec pod hasłem „Reformacja 1517”
W dniu 30 marca 2017 roku w Sali Rady Wydziału Filologicznego im. Kazimierza Polańskiego w Sosnowcu odbył się uroczysty finał V Konkursu Realioznawczego o Republice Federalnej Niemiec pod hasłem „Reformacja 1517” organizowanego przez Instytut Filologii Germańskiej. Patronat honorowy nad konkursem objął Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. dr Marian Niemiec.

Coroczna inicjatywa adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pragnących poszerzyć swoje zainteresowania językowe o perspektywę społeczno-kulturową. Tegoroczna edycja wydarzenia towarzysząca 500-leciu Reformacji, koncentrowała się wokół życia i działalności Marcina Lutra. Pytania pierwszej części testu dotyczyły wiedzy ogólnej o kraju naszych zachodnich sąsiadów, tj. geografii czy życia kulturalno-politycznego Republiki Federalnej Niemiec. O rosnącej z roku na rok popularności przedsięwzięcia świadczy nie tylko duża liczba uczestników (60), ale przede wszystkim fakt, że tym razem zasięg konkursu przekroczył granicę województwa śląskiego, a deklarujący chęć uczestnictwa w konkursie uczniowie przybyli do Sosnowca nawet z położonego w województwie łódzkim Pajęczna. Tytułem laureata V Konkursu zostało uhonorowanych osiem osób z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie,  Katolickiego Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, V LO w Bielsku-Białej, LO w Myszkowie oraz I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. Tytuł finalisty przypadł dwunastu uczniom, reprezentującym następujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, Katolickie Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. F. Lechner w Bielsku-Białej, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie,  Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.
Na gali finałowej przybyłych gości powitał Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej, pani dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz. Obok wystąpienia JE ks. bp. dr. Mariana Niemca, który przybliżył słuchaczom genezę Reformacji, odbyła się także prezentacja Instytutu Filologii Germańskiej (Zastępca Dyrektora ds. naukowych, pan dr hab. Zbigniew Feliszewski) oraz szkół, których uczniowie wzięli udział w uroczystości. Nauczyciele wraz ze swoimi podopiecznymi opowiadali między innymi o ofercie dydaktycznej w ich szkołach, podejmowanych przez nich inicjatywach (wycieczki do krajów niemieckojęzycznych), odnoszonych sukcesach oraz o doświadczeniach w nauczaniu języka niemieckiego. Zaskakująca zdaje się być przy tym dysproporcja pomiędzy wymiarem godzinowym lekcji języka niemieckiego w ofercie poszczególnych szkół. Poszczególne jednostki oferują od jednej aż do – wliczając zajęcia dodatkowe – ponad dziesięciu godzin lekcyjnych języka niemieckiego tygodniowo. W dniu samego konkursu, tj. 20 marca 2017 roku, towarzyszący uczestnikom nauczyciele mieli okazję do wzięcia udziału w warsztatach, na których wykłady wygłosili: pani dr Elisabeth Venohr, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej, oraz pani Wiesława Iwaniak, przedstawiciel wydawnictwa Pearson. Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowali sponsorzy, m.in. Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz wydawnictwa Hueber, Klett i Pearson.

Netzwerk Deutsch Schlesien.

Instytut Filologii Germańskiej gościł na spotkaniu w dniu 22.03.2017 przedstawicieli instytucji wspierających język niemiecki na Śląsku w ramach  Netzwerk Deutsch Schlesien.
Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymienić doświadczenia i porozmawiać na temat przyszłości nauczania języka niemieckiego na Śląsku. Po południu Konsul Generalna Elisabeth Wolbers wygłosiła wykład dla studentów germanistyki na temat stosunków polsko – niemieckich w dziedzinie kultury. Wszyscy uczestnicy wyrazili życzenie kontynuowania takich spotkań.