Koordynatorzy modułowi na studiach stacjonarnych pierwszego (SS I) i drugiego stopnia (SS II)  dla kierunku filologia germańska w roku akademickim 2019/2020:

 
Ø  dr hab. Ewa Mazurkiewicz – moduł literaturoznawczy, wszystkie specjalności
Ø  dr hab. Michał Skop – moduł kulturoznawczy i realioznawczy,  wszystkie specjalności
Ø  dr Aleksandra Łyp-Bielecka – moduł językoznawczy, wszystkie specjalności
Ø  dr Małgorzata Płomińska – moduł języków specjalistycznych i tłumaczeniowych specjalność tłumaczeniowa I i II stopnia,
Ø  dr Marzena Będkowska-Obłąk – moduł dydaktyki języka niemieckiego, specjalność nauczycielska,
Ø  dr Mariusz Jakosz – moduł PNJN I i II stopnia
Ø  mgr Adam Wojtczak – moduł  PNJS I i II stopnia