Koordynatorzy PNJN na studiach stacjonarnych pierwszego (SS I) i drugiego stopnia (SS II)  dla kierunku filologia germańska w roku akademickim 2019/2020:

 specjalność: język niemiecki od podstaw (SS I)
semestr zimowy semestr letni
I  rok,  SS  I   stopnia dr Renata Kozieł dr Renata Kozieł
II rok, SS  I   stopnia dr Wacław Miodek dr Wacław Miodek
III rok, SS I stopnia dr Jolanta Gładysz dr Jolanta Gładysz
specjalność: język szwedzki (SS I)
semestr zimowy semestr letni
I  rok,  SS  I   stopnia dr Jolanta Gładysz
II rok, SS  I   stopnia mgr Kamil Iwaniak mgr Kamil Iwaniak
III rok, SS  I   stopnia dr Agata Borek dr Agata Borek
specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych (SS I)
semestr zimowy semestr letni
I  rok,  SS  I   stopnia dr Mariusz Jakosz dr Mariusz Jakosz
II rok, SS  I   stopnia dr Jolanta Gładysz dr Jolanta Gładysz
III rok, SS I stopnia dr Marzena Będkowska-Obłąk dr Marzena Będkowska-Obłąk
specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim (SS I)
semestr zimowy semestr letni
I  rok,  SS  I   stopnia dr Mariusz Jakosz dr Mariusz Jakosz
II rok, SS  I  stopnia dr Jolanta Gładysz dr Jolanta Gładysz
III rok, SS I stopnia dr Marzena Będkowska-Obłąk dr Marzena Będkowska-Obłąk
specjalność: studia interkulturowe z językiem szwedzkim (SS II)
semestr zimowy semestr letni
I rok, SS II stopnia dr hab. Grażyna Krupińska dr hab. Grażyna Krupińska
II rok, SS II stopnia dr hab. Iwona Wowro dr Marek Krisch
specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego (SS II)
semestr zimowy semestr letni
I rok, SS II stopnia dr hab. Grażyna Krupińska dr hab. Grażyna Krupińska
II rok, SS II stopnia dr Grażyna Zenderowska-Korpus dr hab. Iwona Wowro