Koordynatorzy PNJS na studiach stacjonarnych pierwszego (SS I) i drugiego stopnia (SS II)  dla kierunku filologia germańska w roku akademickim 2019/2020:

specjalność: język szwedzki (SS I)
semestr zimowy semestr letni
I  rok,  SS  I   stopnia mgr Piotr Cieśla mgr M. Michnik-Grochowska
II rok, SS  I  stopnia mgr Adam Wojtczak mgr Adam Wojtczak
III rok, SS  I  stopnia dr Annett Krakow dr Annett Krakow
specjalność: studia interkulturowe z językiem szwedzkim (SS II)
semestr zimowy semestr letni
I rok, SS II stopnia dr Annett Krakow dr Annett Krakow
II rok, SS II stopnia mgr Piotr Cieśla dr Annett Krakow