Śląski Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Niemieckiego

Sekretarz: dr Renata Kozieł

Siedziba: Instytut Filologii Germańskiej UŚ, gen. S. Grota – Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

Dyżur: czwartek, godz. 11.30-13.00

Tel.: 32 364 09 41

E-mail: olimpiada.us@wp.pl

Olimpiada Języka Niemieckiego

Założenia Olimpiady:

W Olimpiadzie Języka Niemieckiego mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetów Okręgowych – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych – realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

TERMINARZ 43. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

(rok szkolny 2019/2020)

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl

  1. Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników pocztą elektroniczną WYŁĄCZNIE z adresu mailowego szkoły!! – na adres olimpiada.us@wp.pl do końca października 2018 r.

Wystarczy zgłoszenie udziału szkoły, liczbę uczestników można zmienić nawet w dniu eliminacji szkolnych!

  1. Eliminacje szkolne – odbędą się dnia 8 listopada 2019 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).
  2. Eliminacje okręgowe (UWAGA: zmiana regulaminu, ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach!):
    a) eliminacje pisemne 2.etapu odbędą się w szkołach w dniu 10 stycznia 2020 r.
    Początek eliminacji pisemnych ustala się na godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy zostaną przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do właściwego okręgu (patrz zakładka: „struktura terytorialna”). Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez Komitety Okręgowe, następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych (zdobyli co najmniej 85% punktów w teście) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.
    b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15 lutego.
  3. Finał 43. OJN – eliminacje centralne odbędą się w dniach 3-5 kwietnia 2020 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, al. Niepodległości 4.