Opiekunowie lat studiów stacjonarnych pierwszego (SS I) i drugiego stopnia (SS II)

dla kierunku filologia germańska w roku akademickim 2019/2020:

 

specjalność: język niemiecki od podstaw (SS I) 

I  rok,  SS  I   stopnia  –   dr Renata Kozieł

II rok, SS   I   stopnia  –  dr Wacław Miodek

III rok, SS I stopnia  –  dr Jolanta Gładysz

 specjalność: język szwedzki (SS I)

I  rok, SS  I  stopnia – mgr Kamil Iwaniak

II  rok, SS  I  stopnia – mgr Adam Wojtczak

III rok, SS  I  stopnia – mgr Piotr Cieśla

 specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych (SS I)

I  rok, SS  I  stopnia – dr Monika Blidy

II  rok, SS  I  stopnia – dr Małgorzata Płomińska

III  rok, SS  I  stopnia – dr Marzena Będkowska-Obłąk

 specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim (SS I)

I  rok,   SS   I    stopnia  –  mgr  Romuald Jędruszczak

II rok,  SS  I   stopnia  –  dr Aleksandra Łyp-Bielecka

III rok,  SS  I    stopnia  –  dr Jolanta Gładysz

 specjalność: studia interkulturowe z językiem szwedzkim (SS II)

I rok, SS  II  stopnia – dr Agata Borek

II rok, SS  II  stopnia – dr Grażyna Zenderowska-Korpus

 specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego (SS II)

I rok, SS  II  stopnia – dr Agata Borek

II rok, SS  II  stopnia – dr Grażyna Zenderowska-Korpus