Programy studiów na kierunku filologia germańska:

 

Studenci rozpoczynający studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2018/2019:

https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1FG12.2018/5_2257

Studenci rozpoczynający studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2017/2018:

https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1FG12.2017/5_1726

 

Studenci rozpoczynający studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2018/2019:

https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2FG12.2018/5_2254

Studenci rozpoczynający studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018:

https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2FG12.2017/5_1434