Szanowni Państwo! Drodzy Abiturienci!

Dziękujemy za wizytę na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej i zainteresowanie ofertą studiów na kierunku filologia germańska prowadzonym przez Uniwersytet Śląski.

Zanim zdecydują się Państwo przystąpić do naboru, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi założeniami studiów, dostępnymi w katalogu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W ramach studiów stacjonarnych I stopnia mogą Państwo dokonać wyboru spośród specjalności:

interkulturowe studia niemcoznawcze

język niemiecki od podstaw

język szwedzki

nauczycielskiej

tłumaczeniowej w zakresie języków specjalistycznych

W ramach studiów stacjonarnych II stopnia mogą Państwo dokonać wyboru spośród specjalności:

studia interkulturowe z językiem szwedzkim lub niemieckim

nauczycielskiej

tłumaczeniowej w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego

europejskie studia leksykograficzne (EMLex)

 

Jeżeli zdecydują się Państwo zapisać na studia, w pierwszej kolejności prosimy o założenie indywidualnego konta kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK):

https://irk.us.edu.pl/irk

Rejestracja trwa od 3 czerwca do godz. 23:59 10 lipca br.

Listy zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 15 lipca br. o godz. 15:00.

Kolejny etap rekrutacji to złożenie wymaganych dokumentów.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przyjmują zakwalifikowanych na studia:

I stopnia – w pokoju 4.12 (sektor czerwony, III piętro)

II stopnia – w pokoju 4.13

w dniach i godzinach:

16 lipca (wtorek) – 10:00-14:00

17 lipca (środa) – 10:00-14:00

18 lipca (czwartek) – 12:00-16:00

w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego: Sosnowiec, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5.

Najbliższy przystanek autobusowy: Sosnowiec-Pogoń Orla linie autobusowe z Katowic: 40, 154, 807, z Dąbrowy Górniczej: 807, z Będzina: 40, 807, z Czeladzi: 35, 935, 100, z Mysłowic: 35, 935, z Jaworzna: S. Przystanek obsługują również linie: 26, 100, 188, 299.

Dokumenty

składamy w opisanej teczce – wzór dostępny pod adresem: http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/teczka%20na%20dok.doc

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ

 1. formularz ankiety ze zdjęciem – wydrukowany z systemu IRK i podpisany;
 2. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu;
 3. kopia świadectwa dojrzałości albo dyplomu IB, albo świadectwa EB,  albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu. Kandydaci posiadający aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów składają kopie tych dokumentów, po uwierzytelnieniu ich na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginałów dokumentów;
 4. fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 5. jedna fotografia  w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa do systemu IRK na swoje indywidualne konto (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane po zakwalifikowaniu na studia, fotografia elektroniczna musi być tożsama z fotografią papierową)
 6. laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego — zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, jeśli nie zostało złożone na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego;
 7. laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego — dokument o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego;

Dla zakwalifikowanych na studia II stopnia:

 1. formularz ankiety ze zdjęciem – wydrukowany z systemu IRK i podpisany;
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu;
 3. kopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, jeśli nie została złożona na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego, a suplement był wymagany do postępowania kwalifikacyjnego na studia;
 4. zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych lub zaświadczenie o średniej ocen z nauki w kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych, wydane przez władze uczelni/kolegium, na której kandydat ukończył studia /naukę w kolegium, w przypadku gdy jednym z kryteriów kwalifikacyjnych była średnia studiów  (dostarczyć w przypadku jeżeli średnia ocen nie została podana w suplemencie do dyplomu);
 5. fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 6. jedna fotografia  w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa do systemu IRK na swoje indywidualne konto (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane po zakwalifikowaniu na studia, fotografia elektroniczna musi być tożsama z fotografią papierową)
Dodatkowe informacje dla cudzoziemców dostępne są pod adresem: http://kandydat.us.edu.pl/cudzoziemcy-dokumenty-wymagane-od-kandydatow
Uwaga! Jeżeli po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na pierwszy rok studiów nie będą Państwo mogli osobiście dokonać wpisu i złożyć dokumentów, mogą Państwo upoważnić do tego inną osobę. Wzór upoważnienia znajdą Państwo pod adresem: http://kandydat.us.edu.pl/sites/kandydat.us.edu.pl/files/imce/pliki/upowaznienie-us_2018.doc

 

INFORMACJA NA TEMAT ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (ELS) I INDEKSU

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim otrzymają ELS – Elektroniczną Legitymację Studencką. Osoby, które są studentami UŚ i posiadają ważną legitymację studencką, a podejmują studia na drugim kierunku studiów wnoszą tylko opłatę za indeks. Kandydaci podejmujący studia na dwóch kierunkach wnoszą opłatę za jedną legitymację i dwa indeksy.

Opłata za elektroniczną legitymację studencką w wysokości 17,00 zł, opłata za indeks to 4,00 zł  (razem 21,00 zł).

Numer konta do wpłat można sprawdzić w systemie USOSweb: http://usosweb.us.edu.pl  (zakładka DLA WSZYSTKICH >>> Konta bankowe), do którego dostęp zostanie aktywowany około tygodnia od momentu przyjęcia na studia. Tytuł przelewu dla legitymacji i indeksu na kwotę 21 zł to ELSI.

JEŻELI REZYGNUJĄ PAŃSTWO Z PODJĘCIA STUDIÓW

prosimy o złożenie pisemnej rezygnacji (wzór: http://kandydat.us.edu.pl/sites/kandydat.us.edu.pl/files/imce/pliki/zz_rezygnacja_z_podjecia_studiow2019.docx).

Oświadczenie powinno zostać złożone niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Proszę pamiętać, że na wolne miejsca wciąż oczekują inni kandydaci.

Zeskanowane oświadczenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretarza WKR.

Po przyjęciu na studia i złożeniu dokumentów opiekę nad Państwem przejmie Dziekanat.

Bieżące informacje dla studentów są publikowane na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej: http://ifg.us.edu.pl

Harmonogram zajęć zazwyczaj jest dostępny w ostatnim tygodniu września.

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są przez stronę: https://ul.us.edu.pl/
Można zaglądać na nią z końcem września, kiedy to pojawi się harmonogram zapisów.

Informujemy, że Instytut Filologii Germańskiej nie uczestniczy w internetowej klasyfikacji studentów na lektoraty. Wszelkie informacje na ten temat, w odniesieniu dla planu studiów, są udostępniane z wyprzedzeniem na stronie internetowej IFG.

AKADEMIKI, STYPENDIA, UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Jeżeli zamierzają Państwo zamieszkać w domu studenckim (akademiku), proszę złożyć wniosek wraz z innymi dokumentami na studia. Informacje o ofercie akademików, odpłatności i wzory druków widnieją na stronie http://student.us.edu.pl/akademiki

Informacje o możliwościach uzyskania stypendium, jego wysokości oraz wzory wniosków stypendialnych są dostępne pod adresem: http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna.  Wszystkie wnioski stypendialne można składać w dziekanacie.

Na temat ubezpieczenia zdrowotnego przeczytają Państwo na stronie http://student.us.edu.pl/opieka-zdrowotna

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Inauguracja roku akademickiego nie jest tożsama z dniem rozpoczęcia zajęć. Zajęcia dydaktyczne odbywają się wedle harmonogramu od poniedziałku 2 października 2019 r.

Informacja o uroczystej inauguracji roku akademickiego dla Uniwersytetu będzie dostępna na stronie www.us.edu.pl.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Szczegóły znajdą Państwo w pliku .pdf, który można wywołać przez adres http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201846.pdf

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM pod adresem: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal_do_368_2019.pdf

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na temat toku studiów: http://student.us.edu.pl/tok-studiow

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo na stronie:

http://kandydat.us.edu.pl/najczesciej-zadawane-pytania

Zachęcamy do odwiedzenia witryny:

http://kandydat.us.edu.pl/

Do zobaczenia!