Praktyki

Zgodnie z programem studiów studenci filologii germańskiej ZOBOWIĄZANI są do odbycia praktyki. Odbycie praktyki jest WARUNKIEM NIEZBĘDNYM zaliczenia studiów.

Studenckie praktyki zawodowe

http://student.us.edu.pl/studenckie-praktyki-zawodowe-1

Regulamin praktyk

  • na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, specjalność tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych (opiekun: dr Krzysztof Kłosowicz, e-mail: klosowiczkrzysztof@gmail.com);
  • na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, specjalność język niemiecki od podstaw (opiekun: dr Mariusz Jakosz, e-mail: mariusz.jakosz@us.edu.pl);
  • na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, specjalność język szwedzki (opiekun: dr Krzysztof Kłosowicz, e-mail: klosowiczkrzysztof@gmail.com);
  • na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, specjalność nauczycielska (opiekun: dr Wacław Miodek, e-mail:waclaw.miodek@us.edu.pl)

Regulamin studiów

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-4462015

Procedura dyplomowania

Regulamin dyplomowania na Wydziale Filologicznym

Składanie i archiwizowanie pisemnych prac dyplomowych ustala Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych, które weszło w życie  18 maja 2015 r., zmieniając Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych.

Rejestracja tytułu pracy dyplomowej (załącznik nr 1)

Projekt strony tytułowej (załącznik nr 2)

Prace dyplomowe studenci składają w systemie APD – Archiwum Prac dyplomowych

https://apd.us.edu.pl/?_s=1

Przedłużenie sesji oraz IOS

Uprzejmie informujemy, że w sesji egzaminacyjnej podania o indywidualną organizację studiów (IOS) oraz o przedłużenie sesji mogą być wrzucane do skrzynek przy dziekanatach.

Podania i załączniki powinny być zszyte. Do skrzynek nie należy wrzucać indeksów.

Wszelkie informacje oraz wzory podań są do pobrania tutaj:

IOS: http://student.us.edu.pl/ios-czyli-indywidualna-organizacja-studiow

PS: http://bip.us.edu.pl/przedluzenie-sesji-poprawkowej-regulamin-z-14052012