Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki


Przedmiotem badań w Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki są współczesne metody nauczania języków obcych, w tym problematyka nauczania wczesnoszkolnego, czynniki i strategie usprawniające proces rozumienia tekstu, dydaktyka nauczania języków specjalistycznych, nauczanie tłumaczenia pisemnego i ustnego oraz nauczanie realioznawstwa i kulturoznawstwa. Ponadto w Zakładzie prowadzone są badania w zakresie słowotwórstwa i lingwistyki tekstu.

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z metodyki nauczania języka niemieckiego, psychopedagogiki, translatoryki, praktycznej znajomości języka niemieckiego, konwersatoria monograficzne oraz seminaria magisterskie.

dr hab. Iwona Wowro (kierownik), e-mail: wowo@post.pl
prof. zw. dr hab. Jan Iluk, pokój 4.13, tel. 32/3640888, e-mail: jan.iluk@us.edu.pl
dr Jolanta Gładysz, e-mail: jola_lipa@poczta.fm
dr Mariusz Jakosz, e-mail: mariusz.jakosz@us.edu.pl
dr Krzysztof Kłosowicz, e-mail: klosowiczkrzysztof@gmail.com
dr Renata Kozieł, e-mail: renata-koziel@wp.pl
dr Elisabeth Venohr, lektor DAAD, pokój 4.13, tel. 32/3640888, e-mail: elisabethvenohr@t-online.de

Doktoranci:
mgr Magdalena Jochimczyk, e-mail: magdalena.jochimczyk@onet.pl
mgr Aleksandra Krawczyk, e-mail: amb.krawczyk@gmail.com


Zakład Historii Literatury Niemieckiej


W Zakładzie Historii Literatury Niemieckiej prowadzone są badania w zakresie historii literatury niemieckiej w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem niemieckojęzycznej literatury szwajcarskiej. Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z historii literatury niemieckiej (XVIII, XIX wiek, literatura po roku 1945), historii literatury szwajcarskiej, austriackiej, kultury krajów niemieckojęzycznych, literaturoznawstwa, analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz konwersatoria monograficzne i seminaria magisterskie.

dr hab. Robert Rduch (kierownik), pokój 4.20, tel. 32/3640940, e-mail: robert.rduch@us.edu.pl
dr hab. Karsten Dahlmanns, e-mail: karsten.dahlmanns@us.edu.pl (pokój 4.20)
dr hab. Ewa Mazurkiewicz, e-mail: ewamazurkiewicz@poczta.fm (pokój 3.32)
dr Barbara Pogonowska, e-mail: barbarap@bmj.pl (pokój 3.32)


Zakład Językoznawstwa


W Zakładzie Językoznawstwa prowadzone są badania w zakresie gramatyki opisowej języka niemieckiego, gramatyki konfrontatywnej, leksykologii, leksykografii, socjolingwistyki i języków fachowych. Do zainteresowań naukowych pracowników Zakładu należą w szczególności frazeologia, nominacja językowa, kolokacje (w ujęciu leksykograficznym i glottodydaktycznym), onomastyka literacka, język mediów oraz nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z gramatyki opisowej i konfrontatywnej języka niemieckiego, językoznawstwa niemieckiego i ogólnego, historii języka, praktycznej znajomości języka niemieckiego oraz konwersatoria monograficzne i seminaria magisterskie.

dr hab. Monika Bielińska (kierownik), pokój 4.20, tel. 32/ 3640 940, e-mail: monika.bielinska@us.edu.pl
dr Justyna Dolińska, e-mail: justyna.dolinska@us.edu.pl
dr Aleksandra Łyp-Bielecka, e-mail: abalb@o2.pl
dr Wacław Miodek, e-mail: waclaw.miodek@us.edu.pl
dr Grażyna Zenderowska-Korpus, e-mail: grazyna.zenderowska-korpus@us.edu.pl
mgr Aleksandra Cierpisz, e-mail: ola.cierpisz@interia.pl


Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich


Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich istnieje od 2016 roku. Skupia on w sobie germanistów i skandynawistów, których zainteresowania naukowe obejmują dziedziny kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i językoznawstwa.  Pracownicy Zakładu prowadzą badania z następujących zakresów:
– literatura niemieckojęzyczna (głównie XIX, XX i XXI wieku)
– literatura kobieca XIX i XX  wieku
– literatura niemiecka i szwedzka w ujęciu komparatystycznym
– dramat niemieckojęzyczny i skandynawski
– teatr i film w krajach niemieckojęzycznych i w Szwecji
– kultura, literatura i piśmiennictwo na Górnym Śląsku
– teoria i praktyka przekładu literackiego
– literatura i kultura mniejszości / literatura i kultura Serbołużyczan
– dyskurs Innego/Obcego
– gender i queer studies
– badania nad męskością
– związki filmu z literaturą
– literatura w teorii konsumpcji
– literatura staroislandzka i staroszwedzka
– fonetyka/fonologia języka szwedzkiego

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia kursowe z historii i teorii literatury niemieckojęzycznej,  historii literatury szwedzkiej, kultury krajów niemieckojęzycznych, kultury Szwecji, teatru i filmu w krajach niemieckojęzycznych i w Szwecji.
W ramach Zakładu redagowana jest seria naukowa Perspektiven der Literatur- und Kulturwissenschaft (wydawnictwo PETER LANG).

dr hab. Zbigniew Feliszewski (kierownik), pokój 3.21, tel. 32/ 3640 928, e-mail: zbigniewfeliszewski@wp.pl
dr Monika Blidy, e-mail: monikablidy@op.pl
dr Annett Krakow, e-mail: a.krakow@wp.pl
dr Grażyna Krupińska, e-mail: grazynakrupinska@op.pl
mgr Piotr Cieśla, e-mail: piotr.ciesla@doctoral.uj.edu.pl
mgr MartaMichnik-Grochowska, e-mail: marta.michnik-grochowska@us.edu.pl
mgr Krzysztof Pędzich, e-mail: abc@szwedzki.com
mgr Adam Wojtczak, e-mail: adam.wojtczak@us.edu.pl
mgr Alan Rymarczyk, e-mail: alan.rymarczyk@us.edu.pl
Doktorant: mgr Michał Jakubski, e-mail: michaljak17@gmail.com
Profesor emerytowany: prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk, pokój 4.13, tel. 32/ 3640 888


Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej


Przedmiotem badań w Zakładzie Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej są polsko-niemieckie kontakty kulturowe (zwłaszcza na Górnym Śląsku), literatura niemieckojęzyczna na Śląsku, literatura niemiecka i jej relacje z innymi literaturami europejskimi, a ponadto literatura w ujęciu interdyscyplinarnym (film, teatr, socjologia, religia), literatura kobieca i gender studies, zagadnienia z teorii literatury oraz przekładu literackiego.

Pracownicy zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z historii literatury niemieckiej (XIX, XX wiek), kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, literatury niemieckiej na Śląsku, teorii literatury, interpretacji literackich, tłumaczeń literackich, komparatystyki literackiej, teorii kultury, teatru i filmu niemieckiego, seminaria licencjackie i magisterskie.

dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz (kierownik), pokój 4.30, tel. 32/ 3640 916, e-mail: reni_d@poczta.onet.pl
dr hab. Nina Nowara-Matusik, e-mail: nina.nowara@wp.pl
dr hab. Janusz Sikorski, e-mail: janusz.sikorski@us.edu.pl
dr hab. Michał Skop, pokój 4.32, tel. 32/ 3640 894, e-mail: michal.skop@us.edu.pl
dr Agata Borek, e-mail: agata.borek@us.edu.pl
dr Marek Kryś, e-mail: marek.krys@us.edu.pl
dr Magdalena Popławska, e-mail: poplawska.m.m@gmail.com
mgr Romuald Jędruszczak, e-mail: romualdjedruszczak@wp.pl

Doktoranci:
mgr Petra Buchta-Bartodziej, e-mail: petra.buchta@gmail.com
mgr Paweł Meus, e-mail: pawelmeus@op.pl
mgr Tomasz Hanzel, e-mail: tomasz.hanzel94@gmail.com
mgr Claudia Schwierczinski, e-mail: claudi-j-schw@hotmail.de