Zakład Językoznawstwa


dr hab. Monika Bielińska (kierownik), pokój 4.20, tel. 32/ 3640 940, e-mail: monika.bielinska@us.edu.pl
dr Justyna Dolińska, e-mail: justyna.dolinska@us.edu.pl
dr Aleksandra Łyp-Bielecka, e-mail: aleksandra.lyp-bielecka@us.edu.pl
dr Wacław Miodek, e-mail: waclaw.miodek@us.edu.pl
dr Grażyna Zenderowska-Korpus, e-mail: grazyna.zenderowska-korpus@us.edu.pl

W Zakładzie Językoznawstwa prowadzone są badania w zakresie gramatyki opisowej języka niemieckiego, gramatyki konfrontatywnej, leksykologii, leksykografii, socjolingwistyki i języków fachowych. Do zainteresowań naukowych pracowników Zakładu należą w szczególności frazeologia, nominacja językowa, kolokacje (w ujęciu leksykograficznym i glottodydaktycznym), onomastyka literacka, język mediów oraz nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.
Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z gramatyki opisowej i konfrontatywnej języka niemieckiego, językoznawstwa niemieckiego i ogólnego, historii języka, praktycznej znajomości języka niemieckiego oraz konwersatoria monograficzne i seminaria magisterskie.

Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki


dr hab. Iwona Wowro (kierownik), e-mail: wowo@post.pl
prof. zw. dr hab. Jan Iluk, pokój 4.13, tel. 32/3640888, e-mail: jan.iluk@us.edu.pl
dr Jolanta Gładysz, e-mail: jola_lipa@poczta.fm
dr Mariusz Jakosz, pokój 4.32, e-mail: mariusz.jakosz@us.edu.pl
dr Krzysztof Kłosowicz, e-mail: klosowiczkrzysztof@gmail.com
dr Renata Kozieł, e-mail: renata-koziel@wp.pl
dr Elisabeth Venohr, lektor DAAD, pokój 4.13, tel. 32/3640888, e-mail: elisabethvenohr@t-online.de

Doktoranci:
mgr Magdalena Jochimczyk, e-mail: magdalena.jochimczyk@onet.pl
mgr Aleksandra Krawczyk, e-mail: amb.krawczyk@gmail.com

Przedmiotem badań w Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki są współczesne metody nauczania języków obcych, w tym problematyka nauczania wczesnoszkolnego, czynniki i strategie usprawniające proces rozumienia tekstu, dydaktyka nauczania języków specjalistycznych, nauczanie tłumaczenia pisemnego i ustnego oraz nauczanie realioznawstwa i kulturoznawstwa. Ponadto w Zakładzie prowadzone są badania w zakresie słowotwórstwa i lingwistyki tekstu.
Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z metodyki nauczania języka niemieckiego, psychopedagogiki, translatoryki, praktycznej znajomości języka niemieckiego, konwersatoria monograficzne oraz seminaria magisterskie.