Zakład Historii Literatury Niemieckiej

dr hab. Robert Rduch (kierownik), pokój 4.20, tel. 32/3640940, e-mail: robert.rduch@us.edu.pl
dr hab. Karsten Dahlmanns, e-mail: karsten.dahlmanns@us.edu.pl (pokój 4.20)
dr hab. Ewa Mazurkiewicz, e-mail: ewamazurkiewicz@poczta.fm (pokój 3.32)
dr Barbara Pogonowska, e-mail: barbarap@bmj.pl (pokój 3.32)

W Zakładzie Historii Literatury Niemieckiej prowadzone są badania w zakresie historii literatury niemieckiej w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem niemieckojęzycznej literatury szwajcarskiej.

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z historii literatury niemieckiej (XVIII, XIX wiek, literatura po roku 1945), historii literatury szwajcarskiej, austriackiej, kultury krajów niemieckojęzycznych, literaturoznawstwa, analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz konwersatoria monograficzne i seminaria magisterskie.

kontakt:

Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Germańskiej
Zakład Historii Literatury Niemieckiej
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pokój 3.32, tel. 32/3640 927

Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich

dr hab. Zbigniew Feliszewski (kierownik), pokój 3.21, tel. 32/ 3640 928, e-mail: zbigniewfeliszewski@wp.pl

dr hab. Grażyna Krupińska, e-mail: grazynakrupinska@op.pl

dr Monika Blidy, e-mail: monikablidy@op.pl
dr Annett Krakow, e-mail: a.krakow@wp.pl
mgr Piotr Cieśla, e-mail: piotr.ciesla@doctoral.uj.edu.pl

mgr MartaMichnik-Grochowska, e-mail: marta.michnik-grochowska@us.edu.pl
mgr Krzysztof Pędzich, e-mail: abc@szwedzki.com

mgr Adam Wojtczak, e-mail: adam.wojtczak@us.edu.pl
mgr Alan Rymarczyk, e-mail: alan.rymarczyk@us.edu.pl

Doktorant: mgr Michał Jakubski, e-mail: michaljak17@gmail.com

Profesor emerytowany: prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk, pokój 4.13, tel. 32/ 3640 888 

Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich istnieje od 2016 roku. Skupia on w sobie germanistów i skandynawistów, których zainteresowania naukowe obejmują dziedziny kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i językoznawstwa.  Pracownicy Zakładu prowadzą badania z następujących zakresów:

 • literatura niemieckojęzyczna (głównie XIX, XX i XXI wieku)
 • literatura kobieca XIX i XX  wieku
 • literatura niemiecka i szwedzka w ujęciu komparatystycznym
 • dramat niemieckojęzyczny i skandynawski
 • teatr i film w krajach niemieckojęzycznych i w Szwecji
 • kultura, literatura i piśmiennictwo na Górnym Śląsku
 • teoria i praktyka przekładu literackiego
 • literatura i kultura mniejszości / literatura i kultura Serbołużyczan
 • dyskurs Innego/Obcego
 • gender i queer studies
 • badania nad męskością
 • związki filmu z literaturą
 • literatura w teorii konsumpcji
 • literatura staroislandzka i staroszwedzka
 • fonetyka/fonologia języka szwedzkiego

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia kursowe z historii i teorii literatury niemieckojęzycznej,  historii literatury szwedzkiej, kultury krajów niemieckojęzycznych, kultury Szwecji, teatru i filmu w krajach niemieckojęzycznych i w Szwecji.

W ramach Zakładu redagowana jest seria naukowa Perspektiven der Literatur- und Kulturwissenschaft (wydawnictwo PETER LANG).

Kontakt

Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Germańskiej
Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pokój 4.12, tel. 32/ 3640 917

Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej

dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz (kierownik), pokój 4.30, tel. 32/ 3640 916, e-mail: reni_d@poczta.onet.pl

dr hab. Nina Nowara-Matusik, e-mail: nina.nowara@wp.pl
dr hab. Janusz Sikorski, e-mail: janusz.sikorski@us.edu.pl
dr hab. Michał Skop, pokój 4.32, tel. 32/ 3640 894, e-mail: michal.skop@us.edu.pl

dr Agata Borek, e-mail: agata.borek@us.edu.pl
dr Marek Krisch, e-mail: marek.krys@us.edu.pl
dr Magdalena Popławska, e-mail: poplawska.m.m@gmail.com
mgr Romuald Jędruszczak, e-mail: romualdjedruszczak@wp.pl

Doktoranci:

mgr Petra Buchta-Bartodziej, e-mail: petra.buchta@gmail.com
mgr Paweł Meus, e-mail: pawelmeus@op.pl
mgr Tomasz Hanzel, e-mail: tomasz.hanzel94@gmail.com

mgr Claudia Schwierczinski, e-mail: claudi-j-schw@hotmail.de

Przedmiotem badań w Zakładzie Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej są polsko-niemieckie kontakty kulturowe (zwłaszcza na Górnym Śląsku), literatura niemieckojęzyczna na Śląsku, literatura niemiecka i jej relacje z innymi literaturami europejskimi, a ponadto literatura w ujęciu interdyscyplinarnym (film, teatr, socjologia, religia), literatura kobieca i gender studies, zagadnienia z teorii literatury oraz przekładu literackiego.

Pracownicy zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z historii literatury niemieckiej (XIX, XX wiek), kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, literatury niemieckiej na Śląsku, teorii literatury, interpretacji literackich, tłumaczeń literackich, komparatystyki literackiej, teorii kultury, teatru i filmu niemieckiego, seminaria licencjackie i magisterskie.

kontakt:

Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Germańskiej
Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pokój 4.12, tel. 32/3640 917